Björn Sahlin

Själsläkekonst, religion och konfession

För att förstå Poul Bjerres religionsuppfattning måste man ha klart för sig att han hade en annan infallsvinkel än den traditionellt västerländska. Han var influerad österifrån. Judendom, kristendom och islam bygger ju alla tre på uppenbarelser och på det av Gud dikterade Ordet. Poul Bjerre byggde på erfarenhet. Han var empiriker. Religion måste liksom själsläkekonsten bygga på empiriska fakta, ansåg han. Och en i personligheten rotad religion måste växa fram inifrån för att vara hälsosam. Religion får inte läggas på utifrån eller uppifrån i form av uppfostran och inlärning, i form av trosbekännelser och dogmsystem till vilka man måste ansluta sig. Då svarar inte religionen mot den enskildes egen erfarenhet och kan rentav fungera neurosbildande och personlighetssplittrande. I stället för att grunda sin religion på historiska fakta, som ju dessutom kan ifrågasättas, måste människan söka i sitt inre. Poul Bjerre satte stor lit till det omedvetna.

Klicka här för att skriva ut hela artikeln som PDF

Mejla mig gärna: bjornsahlin@hotmail.com