Björn Sahlin

Kan psykoterapi läras?

Att Poul Bjerre arbetade i hög grad ”intuitivt” har många vittnat om. Det bidrog naturligtvis till att skapa en särskild nimbus runt Bjerre – en nimbus som i sin tur var honom ett gott stöd i verksamheten.

Att läkarens personlighet och utstrålning hade en icke ringa betydelse framför allt för de läkare som hade psykoterapeutisk inriktning var man mycket medveten om. I den märkliga tidskriften De Profundis, som endast kom ut med ett enda nummer, nr 1 1935-36, hade Poul Bjerres kollega, den renodlat psykoanalytiskt arbetande Iwan Bratt en artikel med titeln ”Läkaren som läkemedel”. Artikeln inleds med ett citat av den legendomspunne läkaren Georg Groddeck i Baden-Baden, ”vilden” på de psykoanalytiska kongresserna, mannen som åt Freud gav begreppet ”das Es”, Detet.

Citatet ifråga lyder: ”Der Arzt ist das Instrument mit dem sich der Kranke herzustellen sucht” – läkaren är instrumentet med vilket den sjuke försöker återställa sig. Det är inte bara på grund av att läkaren är utbildad och har ett visst mått av kunnande som han eller hon skördar framgångar i behandlingen, framgången hör framför allt ihop med i vilken grad han eller hon ställer hela sin person till patientens förfogande. Groddeck formulerar det ödmjukt som sin uppgift att ”bli brukbar som läkare och som människa”. Poul Bjerres hållning var densamma.

Klicka här för att ladda ner hela dokumentet som PDF

Mejla mig gärna: bjornsahlin@hotmail.com