Björn Sahlin

En bok i Poul Bjerres bibliotek

Det var inte lätt att avgöra vilka böcker i ”själsläkaren” Poul Bjerres bibliotek som var särskilt intressanta, i synnerhet inte vilka som var av särskilt värde för Poul Bjerre själv. Den f d KB-bibliotekarien Lars Olsson var en längre tid sysselsatt med att katalogisera bokbeståndet. Han visade mig en dag en diger, häftad lunta, en roman om 30-åriga kriget med titeln Jorden blöder, jorden blommar, utgiven på Natur och Kultur 1943. Författaren bar det för eftervärlden alldeles obekanta namnet Waldemar van Ek. Detta kunde vara en av alla de romaner som sällar sig till de många av eftervärlden glömda.

Men boken har en dedikation till Poul Bjerre från någon som kallar sig Vlada. När jag bläddrar i boken ser jag att den är rikt illustrerad med träsnitt av en karaktär som jag känner igen. De är uppenbarligen gjorda av den tjeckiske diplomaten Vlada Vanek, en nära vän till Amelie Posse och även till Poul Bjerre, som var Amelies styvfar. Ett tjugotal brev från Vlada Vanek till Poul Bjerre finns bevarade och några träsnitt har bifogats breven.

Den som funderar lite över författarnamnet Waldemar van Ek inser att det är en pseudonym. Waldemar är den svenska formen av det tjeckiska Vladimir, Vladas dopnamn (Vlada ska för övrigt uttalas Vladja). ”van Ek” är en lustifikation över hans efternamn Vanek (som uttalas Vanjek). En kontroll i bibliotekskatalogen Libris bekräftar också att Waldemar van Ek är pseudonym för Vlada Vanek.

Nu kunde hela den fantastiska historien kring denna skenbart ointressanta bok rullas upp. Se artikeln nedan.

Klicka här för att ladda ner hela dokumentet som Word

Mejla mig gärna: bjornsahlin@hotmail.com