Björn Sahlin

Poul Bjerres influenser

Man kan hos Poul Bjerre skönja tre tydliga influenser: hypnosen, naturen, Kina. Egendomligt nog har dessa influenser inte tillräckligt uppmärksammats, om än alls. Man har bortsett från dem trots att Poul Bjerre framhållit dem själv. Det är dessa influenser som jag här vill säga något om. Men jag måste understryka att jag skriver utan vetenskapliga anspråk. Det följande skall snarare ses som uppslag värda en närmare prövning. Att naturens betydelse för Poul Bjerre och influenserna från den kinesiska filosofin (som ju i hög grad är en naturfilosofi) inte tillräckligt framhävts har enligt min mening fått olyckliga konsekvenser för eftervärldens Bjerre-bild.

Poul Bjerres första, omtumlande möte med Lao-tse och hans verk Tao-ke-King har han själv beskrivit. Han hade på grund av de pressade studierna drabbats av migrän och flytt till sin vän Carl Milles i Paris. En kväll tog denne med Poul Bjerre till en Café de Versailles, en restaurang där konstnärer och författare från alla världens hörn samlades. Där sammanfördes Poul Bjerre med en mystisk främling, en tysk:

Till de mest oförglömmeliga stunderna i mitt liv hör den då Alexander Ular lade sin översättning av Laotse i min hand. Det var senhösten 1903. Jag hade legat i migrän hela dagen och hade med svårighet släpat mig ur sängen. Jag öppnade boken på måfå och läste några rader och blev mer och mer förvånad. Detta var ju den tanke jag bar i mitt hjärta som min stora hemlighet. Och det var intet famlande efter denna tanke, det var det fullt klara och exakta uttrycket för det väsentliga i den – jag skulle varit lycklig om jag själv kunnat finna en så klar och påtaglig framställningsform.

När Poul Bjerre lämnade restaurangen på natten upptäckte han att hans migrän gått över. Läs mera…

Klicka här för att ladda ner hela dokumentet som Word

Mejla mig gärna: bjornsahlin@hotmail.com