Björn Sahlin

VÄLKOMMEN till min artikelsamling – här har jag sammanställt artiklar om mina favoritförfattare som jag inte vill ska falla i glömska. En artikel i en tidning eller tidskrift har väldigt kort livslängd om den nu lyckats bli publicerad, men med en artikel på hemsidan är det annorlunda. Den ligger där den ligger så länge jag vill och drar förhoppningsvis till sig läsare genom ständigt arbetande och effektiva sökmotorer. Faktum är att jag blir mer läst på hemsidan än genom mina böcker.

Naturligtvis har jag gjort ett urval av de artiklar som jag själv tycker är av bestående värde – och hoppas att läsaren ska dela min uppfattning. Den som har synpunkter kan nå mig på mailadressen nedan.

Till mina favoriter hör den store godhjärtade skådaren, Emanuel Swedenborg, den välskrivande provokatören Hjalmar Söderberg, själsläkaren och levnadskonstnären Poul Bjerre, och så stigfinnaren och visionären Harry Martinson. De får alla var sitt uppslag på min hemsida. Jag har även mindre favoriter, t ex 1600-talsmystikern Angelus Silesius, och vårt lands första kvinnliga teologie doktor, Emilia Fogelklou, och ännu fler. Alla dessa har fått eller kommer att få plats på hemsidan. Jag har även unnat mig en egen sida. Där har jag stoppat in diverse: artiklar av personlig karaktär, några viktiga drömmar, noveller, till och med en kortroman. Det blir ganska brokiga sidor.

Jag hoppas naturligtvis att mina okända läsare ska hitta något av intresse på sidorna som följer. Nya artiklar tillkommer successivt. Ett råd: Välj om möjligt att läsa texterna i PDF-format. De är snyggare än texterna i Word där det ofta förekommer gluggar och förskjutningar i texten.

Björn Sahlin

Visning-Vao778rstavi-1.jpg

Mejla mig gärna: bjornsahlin@hotmail.com

Logga in Hemsida från Lawebb Logga in