Björn Sahlin

Essayer

Bjorn Sahlin Essayer, njaa... Det går inte riktigt att sätta etikett på de här texterna. I flera fall rör det sig om drömmar av en sådan karaktär och styrka att jag förstått att de är viktiga. Jag har försökt fördjupa min förståelse av dem med hjälp av den metod som Carl Gustav Jung kallar amplifikation: genom att studera snarlika motiv i myter och ur historien kan man öka förståelsen av sin dröm.

I ett annat fall rör det sig om en myt eller rentav bara en scen i en myt eller kanske bara om ett uttryck som berört mig starkt utan att jag förstått varför. Även där har jag funnit en metod: genom att skriva vidare på temat, bara låta pennan löpa, har jag arbetat mig fram till förståelse och klarhet vad det egentligen handlar om. Det är som att hämta upp något ur inre, oanade djup, nå förståelse och kanske rentav komma till ganska obekväma insikter.

Mejla mig gärna: bjornsahlin@hotmail.com