Björn Sahlin

Då jag bröt mig ut ur klippan

Axel-Ebbe-mindre.jpg Vissa drömmar – det känner man genast – är viktigare än andra. Detta kan upplevas som att de är verkligare än andra drömmar, men den intensiva verklighetskänslan anger kanske egentligen bara angelägenhetsgraden. Sådana drömmar blir samtidigt lättare att återerinra sig efter uppvaknandet. Här skall jag återge just en sådan skakande angelägen dröm, drömd i en svår situation såsom ett oväntat svar på uppgivenhet och stagnation.

Drömmen ingår i ett stort drömmaterial på ett par hundra A4-sidor från en personlig kris på 1990-talet.

Klicka här för att ladda ner hela dokumentet som PDF.

Mejla mig gärna: bjornsahlin@hotmail.com