Björn Sahlin

Återvändandet till grottan

Grotta-mindre.jpg "Mot slutet av sitt liv, strax innan han blev sinnessjuk, skrev Nietzsche nya företal till sina redan för länge sedan utgivna verk. Detta inför nyutgåvor han anspråksfullt förväntade sig (i och för sig fick han rätt). I ett sådant företal till Morgenröthe knöt han an till den antika myten om Trofonios, arkitekten som tillsammans med sin bror Agamedes byggde Apollotemplet i Delfi, historiskt sett tillkommet på 600-talet f Kr. Som tack gav Apollon till bröderna ett löfte: ”Lev och roa er i sex dagar, på den sjunde dagen skall ni få er högsta önskan uppfylld.” Bröderna roade sig kungligt i sex dagar, helt enligt Apollons anvisning. Men när den sjunde dagen kom hittade man dem båda döda. Brödernas innersta önskan hade varit att få dö. De fick sin gravplats under templets tröskel."

Klicka här för att ladda ner hela dokumentet som PDF

Mejla mig gärna: bjornsahlin@hotmail.com