Björn Sahlin

En Poul Bjerre-bibliografi

Under mina åtta år på Vårstavi, först som stipendiat och sedan som intendent, fick jag möjlighet att gå igenom, dels en stor del av den gigantiska Poul Bjerre-samlingen på Kungliga biblioteket (KB, L171), dels det mindre omfattande material som lämnats kvar på Vårstavi. Sedan dess har jag även gått igenom mikrofilmade dagstidningar på jakt efter material om en annan läkare, Anton Nyström, och naturligtvis även Hjalmar Söderberg, och då har jag samtidigt hittat ytterligare Bjerre-material. Trots det trillar jag hela tiden över nytt material – nu senast en uttrycksfull dikt i en exklusiv och svåråtkomlig festskrift till Karl Otto Bonnier på hans femtioårsdag.

Jag har för den skull insett att Bjerre-bibliografin aldrig kommer att bli färdig eller komplett, hur mycket jag än strävar. Därför vore det olämpligt att låta trycka den. Däremot lämpar sig materialet utmärkt till att läggas ut på nätet, där det successivt kan kompletteras och dessutom blir lättare tillgängligt för både forskare och allmänhet. Jag räknar med att kunna aktualisera bibliografin en gång i kvartalet.

Klicka här för att ladda ner hela dokumentet i Word

Klicka här för att ladda ner hela dokumentet som PDF

Mejla mig gärna: bjornsahlin@hotmail.com