Björn Sahlin

Poul Bjerres strid för psykoterapin

Den 29 januari 1935 beslöt Svenska Läkaresällskapet med 61 röster mot 25 att avslå ett förslag till bildande av en sektion för psykoterapi. Poul Bjerre hade i ett föredrag talat med kraft för förslaget, men det hade inte hjälpt. Det vart avslag.

Poul Bjerre hade vänt sig direkt mot de svenska psykiatrerna och neurologerna som han ansåg inte tillvaratog psykoterapin på ett ansvarsfullt sätt. 1924 hade de rentav medverkat till att avskaffa psykoterapin som specialitet. En självständig sektion för psykoterapi vore tvärtom fullt motiverad, ansåg Bjerre. Psykiatrin och neurologin ägnade sig inte åt de sjukdomar som psykoterapin behandlade, neuroserna, med symptom som fobier, tvångstankar, hämningar, oro, ångest, trötthet. Bjerre demonstrerade detta genom att gå igenom sin patientbok. Där fann han inte ett enda fall som borde behandlas av en psykiater eller neurolog. Däremot kom hans patienter ofta in på moraliska och religiösa frågor. Psykoterapeuten borde därför ha en annan specialistutbildning än psykiatern och neurologen. Bjerre förutspådde att om inte läkarkåren tog sig an psykoterapin på allvar skulle det snabbt växa fram en okontrollerbar lekmannarörelse av stridiga skolor och rentav kvacksalveri. Hans spådom kom mycket riktigt att slå in.

Klicka här för att ladda ner hela artikeln i Word.

Klicka här för att ladda ner hela artikeln som PDF

Lakarsallskapet_hem.jpg

Poul Bjerres föredrag på Läkaresällskapet

Klicka här för att ladda ner hela artikeln i Word.

Klicka här för att ladda ner hela artikeln som PDF

Mejla mig gärna: bjornsahlin@hotmail.com