Björn Sahlin

Gösta Adrian-Nilsson konsulterar Bjerre

Under mina år som intendent på Stiftelsen Vårstavi – den berömde själsläkaren Poul Bjerres forna hem som i dag står bevarat som museum – hade jag tillfälle att fördjupa mig i hans väldiga brev- och manuskriptsamling. Den hade donerats till Kungliga biblioteket 1975 och det var där jag fick sitta och läsa – det var på den tiden man fick tillgång till magasinen djupt under jord, sedan har reglerna skärpts.

Där hittade jag fyra stycken brev från Gösta Adrian-Nilsson, konstnären med den kända signaturen GAN. I ett av breven framgick att GAN hade skänkt ett verk, ett ”kort”, till Poul Bjerre som tack för en lyckad konsultation många år tidigare. GAN befann sig i en skaparkris som han inte kunde ta sig ur. Han förklarade redan i förväg att han inte kunde betala i reda pengar utan erbjöd sig att göra det i form av konst. Det gjorde han också – många år senare.

Ett sådant verk var okänt för mig och alla andra. Ute på Vårstavi började jag söka igenom lådor och garderober där den konst som inte fick plats på väggarna ställts undan. Jag fann ”kortet” i samma chiffonjélåda som man hittat Kandinskys uppmärksammade akvarell, också det en gåva till Poul Bjerre många år tidigare. Det här var en teckning i svart tusch på ett svagt gultonat papper. Abstrakt. Poul Bjerre förstod sig inte på abstrakt konst, vilket kan ha varit skälet till att verket inte hamnat på väggen. Han tackade GAN men bad honom samtidigt förklara på vad sätt verket kunde förstås.

Jag kontaktade Jan Torsten Ahlstrand, Sveriges främste kännare av GAN och författare till flera innehållsrika och vackra böcker om honom. Han besökte Vårstavi och fick ta del av både konstverket och breven. Jag har inte sett att han ännu hunnit skriva något därom. Själv har jag naturligtvis funderat vidare kring vad Poul Bjerre kan ha sagt till GAN som förlöste honom ur skaparkrisen. Det är fortfarande en gåta men resulterade i ett föredrag som jag höll för Sällskapet Stockholms Akademiker 2004 i Stora Sällskapets lokaler på Blasieholmen. Föredraget publiceras här.

Klicka här för att ladda ner hela dokumentet som PDF

Mejla mig gärna: bjornsahlin@hotmail.com