Björn Sahlin

Förnyelsen är en naturkraft

Att urskilja förnyelsevägar och förnyelsemöjligheter hos en sjuk och trött, låst och uppgiven och i tillvaron desorienterad person är inte lätt. Ytterst bygger Poul Bjerre sin tillit till förnyelsens möjligheter på det faktum att varje människa, hur sjuk hon än är, trots allt är levande materia med inneboende möjligheter till anpassning och förändring. ”Ett encelligt djur är inte en maskin som reagerar på samma sätt som en elektrisk lampa, när man sluter eller bryter strömmen”, skriver han i Oro, tvång, ångest. Till och med det encelliga djuret urskiljer och lär sig av sina erfarenheter att i anpassningssyfte reagera ändamålsenligt. Vilka möjligheter till omanpassning och förnyelse skall då inte högre former av liv kunna rymma?

All ”psykodynamisk” terapi bygger på just denna tanke, att människans psyke är föränderligt och påverkbart. Det grekiska dynamis brukar översättas med "kraft", men riktigt så enkelt är det inte, ordet har också en innebörd av ”rörelse”. ”Dynamisk” kallas en process eller verksamhet, som är expansivt kraftladdad och stadd i utvecklande omvandling. Det är om förnyelsens möjlighet denna artikel handlar.

Klicka här för att ladda ner hela artikeln i Word

Klicka här för att ladda ner hela artikeln som PDF

Mejla mig gärna: bjornsahlin@hotmail.com