Björn Sahlin

Den ömsesidiga böjelsen

Emanuel Swedenborgs kärleks- och äktenskapslära har alltid fascinerat mig. Den är främmande för en modern människa men samtidigt egendomligt välbekant, rentav självklar. Den känns rentav lockande såsom en möjlighet.

Swedenborg skrev sitt verk om den ”äktenskapliga kärleken” på latin och gav ut det 1768 med titeln De amore coniugali. Först 1883 översattes det till svenska och fick då titeln Vishetens förnöjelser i fråga om äktenskapliga kärleken hvarefter följer galenskapens välluster i fråga om horiska kärleken. Här nedan återges några centrala teman i verket – kanske kan det locka någon till vidare studier. Thomas Thorild, Carl Jonas Love Almqvist, Ellen Key och Poul Bjerre är några av dem som tagit djupa intryck

Klicka här för att ladda ner hela artikeln i Word

Klicka här för att ladda ner hela artikeln som PDF

Mejla mig gärna: bjornsahlin@hotmail.com