Björn Sahlin

Bröllop och äktenskap i himlarna

Den historia jag här skall berätta ger inte ett swedenborgsporträtt. Snarare då ett porträtt av mig själv i mitt möte med Swedenborg. Varje swedenborgskännare kommer antagligen att se en rad historiska detaljer som inte stämmer med verkligheten. Och ett tänkande som kanske är influerat av och påminner om Swedenborgs men som ändå inte är hans. Ibland kan man säkert påpeka rena missuppfattningar – som dock inte är missuppfattningar i mina ögon.

För att understryka att min berättelse inte är ett swedenborgsporträtt har jag noga undvikit att någonstans nämna Swedenborgs namn. Huvudpersonen i min berättelse kallar jag rätt och slätt ”den gamle”.

Den som vill kan läsa den här berättelsen illvilligt – som den gamles fantasier i samband med epileptiska anfall – och döma ut den som rena galenskapen. Psykoanalytikern kommer att finna vackra prov på både narcissism, sublimerade drifter och psykos. Den som är mindre tvärsäker i sin verklighetsuppfattning nöjer sig kanske med att le åt berättelsens naivitet. Någon, hoppas jag dock, kanske drabbas av en obestämd, oroande känsla av igenkännande. Kanske speglas här trots allt en i vår tid glömd, till det undermedvetna förträngd kunskap?

Klicka här för att ladda ner hela dokumentet i Word

Klicka här för att ladda ner hela dokumentet som PDF

Mejla mig gärna: bjornsahlin@hotmail.com