Björn Sahlin

Som bilder ur en spegelvärld. Av Onkel Adam

Onkel Adam ”Den goda gumman förde oss omkring i trädgården, som prunkade i sin högsta höstprakt med bär och frukter, och berättade under tiden. Under dessa samtal nalkades vi lusthuset, der Svedenborg vanligen satt och läste om somrarne och der han hade sina flesta visioner; det var en fyrkantig byggnad i den tidens stil med afsatser på taket och små fönstergluggar mellan afsatserna. Vi inträdde, rummet var oljemåladt grönt med en dubbeldörr i fonden och öfver dörren ett litet fönster med mässingsbeslag. Denna dörr ledde till ett slags alkov, som pryddes af en stor utkrusad spegel, som hängde mellan tvenne bokhyllor. Det var der, sade gumman, ifrån speglen assessorn såg synerna liksom sväfva fram emot sig.”

Onkel Adam var pseudonym för regementsläkaren och politikern Carl Anton Wetterbergh (1804-1889). Han skrev korta berättelser framför allt för Aftonbladet och blev en av sin tids mest lästa författare. Den här återgivna berättelsen är hämtad från Genremålningar, 1842.

Klicka här för att ladda ner hela artikeln i Word

Klicka här för att ladda ner hela artikeln i PDF

Mejla mig gärna: bjornsahlin@hotmail.com