Björn Sahlin

Swedenborgs adels- och sköldebrev

1719 adlade Sveriges drottning Ulrika Eleonora biskopen Jesper Svedbergs hustru och barn. I egenskap av biskop och medlem av prästeståndet kunde inte Svedberg själv adlas. Familjen fick i sitt adels- och sköldebrev namnet Swedenborg.

Det var alltså inte genom egna förtjänster som Emanuel Swedenborg vann sitt adelskap, t ex i tjänst som uppfinningsrik konstruktör hos Carl XII eller som assessor i Bergskollegium. Detta framgår av adels- och sköldebrevet, som nu för första gången föreligger transkriberat. Här förklaras även symbolerna i familjens vapensköld.

Initiativet till transkriberingen togs av en sentida familjemedlem, Erik Swedenborg. Arbetet utfördes av Björn Sahlin under flera besök på Riddarhuset, där sköldebrevet bevaras. En översättning till engelska har gjorts av Toby Ibbotson och publiceras på annan plats på hemsidan. Bilderna är tagna av riddarhusgenealogen Göran Mörner.

Toby Ibbotson är engelsman bosatt sedan många år i Sverige. Utöver sitt arbete som lärare, översätter och skriver han även själv.

Klicka här för att ladda ner dokumentet i Word

Klicka här för att ladda ner dokumentet som PDF

Mejla mig gärna: bjornsahlin@hotmail.com