Björn Sahlin

"På det att ingen må veta min valuta"

MYSTIKEN KRING SWEDENBORGS EKONOMI

Ofta är vi som blindast då vi står inför det mest uppenbara. Den fråga som ännu ingen Swedenborg-forskare på allvar tycks ha ställt sig är: Hur finansierade Emanuel Swedenborg sin närmast ofattbart omfångsrika bokutgivning? Att han hade sponsorer bland kungligheter runtom i Europa för de tidiga, naturvetenskapliga verken framgår av verkens titelsidor. Men de ännu fler och dessutom voluminösa teologiska verken, tillkomna efter Swedenborgs ”religiösa kris” 1743-45, hur finansierade han dem? Ur både katolsk och protestantisk synvinkel var de omstörtande och kätterska – ingen kunglighet eller annan mecenat kan ha varit beredd att med sitt namn och sin börs stödja deras utgivning. Varifrån kom pengarna?

Klicka här för att ladda ner hela dokumentet som PDF.

Mejla mig gärna: bjornsahlin@hotmail.com