Björn Sahlin

Västerlandets odödlighetssträvan

Omslag-Fran-Gilgamesh-till-Aniara-32.jpg "Det är svårt att försätta sig utanför sin egen kulturkrets och dess tankemönster. Nästan lika omöjligt som att likt Münchhausen lyfta sig själv i håret. Det är svårt att anlägga ett perspektiv, framför allt ett kritiskt perspektiv, på det man står i, lever i, har fötts i, skolats i, det man närts av, är beroende av. Kerstin Anér sade en gång i ett föredrag ungefär så här: ”Ateister, det är vi på ett kristet vis, i vårt land är ateismen protestantisk.” Inte ens i vår mest radikala protest lyckas vi nå utanför vår givna ram. Den tanken grämer mig: att jag kanske hinner dö utan att ha kommit förbi mina kulturbetingade vanföreställningar.

Men ibland blixtrar genomskådandets möjlighet till i mig och för ett kort ögonblick kan jag få en vision av att allting ser helt annorlunda ut än vad vi vanemässigt och till vardags går omkring och tror. Ur den visionen skulle under gynnsamma betingelser en helt ny bild av världen kunna utveckla sig. I regel dukar dock visionen under för omgivningens massiva övermakt och rentav medvetna repression. Men den har ändå efterlämnat ett minne av genombrottets och frigörelsens möjlighet och glädje. Genom sprickan i vårt skal har en annorlunda värld än den vi själva skapat oss för ett ögonblick sipprat igenom."

Den text om Västerlandets odödlighetssträvan som publiceras här är en förstudie till min bok Från Gilgamesh till Aniara men har inslag som saknas i boken, liksom boken har inslag som saknas här.

Klicka här för att ladda ner hela dokumentet i Word

Klicka här för att ladda ner hela dokumentet i pdf

Mejla mig gärna: bjornsahlin@hotmail.com