Björn Sahlin

Suggestionspsykologi hos Strindberg och Söderberg

Jag kommer mycket väl ihåg tillfället i mitt liv då jag insåg vad en suggestion var för något och hur den kunde påverka mig. Ända sedan dess har jag intresserat mig för fenomenet. När jag så läste Hjalmar Söderbergs Doktor Glas kände jag igen fenomenet där, använt inte bara en gång utan flera gånger i olika former. Jag började läsa in mig på ämnet. Poul Bjerre använde sig hela sitt verksamma yrkesliv av suggestion och hypnos, och i hans bibliotek fann jag fördjupande litteratur i ämnet och även litteratur i tangerande ämnen. Bl.a. fanns där arbeten om den insiktsfulla franska vilje- och suggestionspsykologin årtiondena före sekelskiftet 1900 som särskilt intresserade sig för viljan och viljesvagheten och för tidens modesjukdom, neurasteni, omhuldad av samtida dekadensförfattare som odlade sitt spleen. Dit hörde Hjalmar Söderberg.

2003 medverkade jag så med ett bidrag om ”Viljans sjukdomar, viljans skötsel” i antologin Viljans frihet och mordets frestelse. Iakttagelser angående doktor Glas (Nils O. Sjöstrand m.fl., Proprius förlag). Och i samband med ett symposium om Doktor Glas, arrangerat av Söderbergsällskapet på Kungliga biblioteket 2005, fick jag tillfälle att utveckla ämnet på nytt inför en mycket kompetent publik bl.a. bestående av läkare. Jag är inte säker på att jag övertygade publiken, så jag har fortsatt att arbeta med ämnet. Bland annat har jag upptäckt att Strindberg gestaltat suggestion och hypnos i flera verk och därvid byggt på just den franska suggestions- och viljepsykologin.

Men Söderberg? Visserligen ställde han sig gärna i Strindbergs efterföljd men han förnekade att han läst någon medicinsk litteratur inför arbetet med Doktor Glas. Och hans gestaltningar av suggestion är så mycket subtilare än Strindbergs, de är bara iakttagbara av dem som är medvetna om fenomenet. Jag menar att Söderberg inte behöver ha studerat någon medicinsk litteratur, det räcker med att han läste samtida franska naturalistiska författare som liksom Strindberg gestaltade suggestion och hypnos litterärt. Och det vet vi att han gjorde.

Den 1-2 oktober 2015 fick jag möjlighet att utveckla den tanken vid ett kollokvium för franska och nordiska kulturskapare och forskare, också det på Kungliga biblioteket. Anförandet återges här.

Klicka här för att ladda ner dokumentet i Word-format

Klicka här för att ladda ner dokumentet i PDF-format

Clique ici pour un resumé de La suggestion et hypnose des psychologues français, évouée par Strindberg et Söderberg en Word.

Clique ici pour un resumé de La suggestion et hypnose des psychologues français, évouée par Strindberg et Söderberg en PDF.

Mejla mig gärna: bjornsahlin@hotmail.com