Björn Sahlin

Översättningar av Hjalmar Söderbergs böcker till främmande språk

Under arbetet med Hjalmar Söderbergs samlade skrifter föll det på min lott att upprätta en bibliografi till varje volym (det ska bli 17 volymer sammanlagt). I svenska bibliotekskataloger fanns vid det laget ca 75-80 översättningar till främmande språk av Hjalmar Söderbergs verk.

2010 skulle Söderbergsällskapet fira sitt 25-årsjubileum och samtidigt avtäcka Peter Lindes skulptur av Hjalmar Söderberg i Humlegården. Den vikarierande riksbibliotekarien Magdalena Gram vid Kungliga biblioteket föreslog oss att i samband med det göra en monterutställning om Söderberg-översättningarna i bibliotekets receptionshall. Jag inventerade då utländska bibliotekskataloger och upptäckte att det fanns anmärkningsvärt många fler översättningar än de redan kända.

Det visade sig också att Hjalmar Söderbergs popularitet utomlands är av sent datum. Av Doktor Glas kom endast 8 översättningar ut åren 1905-1959; under den nästkommande femtioårsperioden 1960-2014 har det kommit 66! Av dessa har hälften (32) kommit ut efter millennieskiftet. Mönstret är likartat för Söderbergs övriga romaner, även om Doktor Glas är exceptionell.

Tiden tycks alltså ha hunnit ifatt Hjalmar Söderberg. Det torde vara unikt att mer än hundra år gamla romaner på detta sätt får sitt stora genombrott. Därför har det blivit särskilt intressant för mig att även fortsättningsvis följa just översättningarna, nu senast till kinesiska, kurdiska, katalanska, hindi, thai.

Klicka här för att ladda ner hela bibliografin i Word
som omfattar alla översättningar av Hjalmar Söderbergs verk.

Klicka här för att ladda ner hela bibliografin som PDF
som omfattar alla översättningar av Hjalmar Söderbergs verk.

Mejla mig gärna: bjornsahlin@hotmail.com