Björn Sahlin

C.T. Dreyers Gertrud -- en bibliografi

Flera av Hjalmar Söderbergs romaner har filmatiserats: Doktor Glas 2 gånger, Den allvarsamma leken 2 gånger (en tredje pågår). Hjalmar Söderbergs skådespel Gertrud har filmatiserats endast 1 gång, men är desto intressantare. Den danske demonregissören Carl Theodor Dreyers film betraktas av cineaster som kult. Den är så originell och så avvikande från pjäsen och har avsatt ett så omfattande material i form av avhandlingar, böcker, artiklar, följdfilmer att den här får en egen bibliografi.

Klicka här för att ladda ner hela artikeln i Word.

Klicka här för att ladda ner hela artikeln som PDF

Mejla mig gärna: bjornsahlin@hotmail.com